lördag 10 april 2010

Håpas du trifs bra i fengelset

Detta är en bok jag inte kommer att glömma i första taget. Susanna Alakoski läser sin egen roman Håpas du trifs bra i fengelset /2010. Det är berättaren och huvudpersonen Annis dotter som skriver detta (romanens titel) till sin morbror Sami som sitter i fängelse. Susanna Alakoski fortsätter att beskriva den historia hon känner, som började på 60-talet i hennes bok Svinalängorna med den finska arbetskraftsinvandringen. Denna invandring av arbetskraft höjde Sveriges välstånd men hur gick de för de som kom hit? "En arbetarklass under arbetarklassen", skriver Maria Schotenius i DN. Nu har barnen i Svinalängorna blivit vuxna. För storebror Sami går det inte bra, han hamnar fel redan från början. Anni följer honom som en skugga, förmanar, uppmuntrar, blir förbannad, villa aldrig se honom mer, älskar honom, hoppas på ett under. Detta är en stark, tät och insiktsfull berättelse om medberoende.
Susanna Alakoski har dedicerat boken "Till alla anhöriga".


Inga kommentarer: