måndag 6 april 2009

Daniel pratar inte


Tog med mig denna bok hem i helgen, Daniel pratar inte /2009 av Marti Leimbach. Boken är en roman om än med självupplevda inslag. Jag fascineras av dessa böcker om barn som är speciella. När Daniel är ungefär två år regregerar han och får diagnosen autism. Jag blir glad när engagerade föräldrar och specialister lyckas hjälpa. Just i det här fallet klarar pappan inte av att förstå, väljer den enkla vägen och vill placera sin son i en särskola. Detta medför att äktenskapet havererar, han väljer att dra sig ur. Melanie får efter många besök hos olika terapeuter och läkare kontakt med en lekterapeut. Han och Melanie arbetar med ett belöningssystem, stimulans, roliga lekar, kroppskontakt, skratt och får Daniel att lära sig ord efter ord. Daniel kommer troligen aldrig att klara de sociala koder som krävs för att anses vara en "vanlig" medborgare, men han kommer troligen att få leva ett lyckligt liv. Men vem är egentligen vanlig när man börjar skrapa på ytan.
En hoppingivande och läsvärd bok!

"Autism innebär svårigheter att tolka in information. Autism utmärks av begränsningar i förmågan till ömsesidigt socialt samspel och verbal och icke-verbal kommunikation samt en kraftig begränsning av fantasi, lek, beteenden och intressen. Förutom symptomen som dessa begränsningar medför, finns ofta ett antal medföljande symptom som bland annat perceptionsstörningar (störningar av uppfattningsförmågan), hyperaktivitet, hypoaktivitet och sömnproblem. Dessa kan dock vara olika från individ till individ och är ej nödvändiga för en diagnos. Det kan också förekomma en utvecklingsstörning i kombination med epilepsi och/eller syn- och hörselskador medan andra barn med autism har lindrigare symptom. Det finns även de som är normal- eller välbegåvade." hämtat från Wikipedia.

Inga kommentarer: