onsdag 11 februari 2009

Fyra fruar och en man

Ännu en ny film till biblioteket som jag också passade på att se i helgen, Fyra fruar och en man /2007 i regi av Nahid Persson. En film som kommer nära inpå, en film för alla er som är intresserade av hur det är möjligt att leva så, fyra kvinnor med en man. Vi befinner oss någonstans på landsbygden i Iran. Att dela, att bli ratad när nästa fru helt plötsligt dyker upp. Hur mannen försakar sina barn, de tjugo som han fått tillsammans med sina tre första fruar. Dessa kvinnor blir inte bara psykiska vrak utan även fysiska, han slår och bestämmer. Något jag finner glädjande är att dessa kvinnor har talets gåva, de tar emot men säger ifrån. Fru nummer fyra kan inte få barn vilket gör att mannen tröttnar även på henne. När filmen närmar sig sitt slut har hans femte fru anlänt. En ung vacker flicka från grannbyn.
En mycket sevärd film!

1 kommentar:

Magisteruppsats2009@hotmail.com sa...

Se hit: Vi söker deltagare till vår magisteruppsats
Rubrik: Vuxnas upplevelser av skönlitteratur
Syfte: att ge en förståelse i vad vuxna män och kvinnor upplever i
mötet med skönlitteratur.

Vi söker personer som vill vara med i vår undersökning. Vi vänder oss till dig som skriver och läser bokbloggar, eftersom vi vet att du har ett stort läsintresse och är van att uttrycka dina tankar om böcker. Ditt deltagande innebär att du för läsdagbok under två månaders tid, och läser minst fyra böcker i månaden. Vi avslutar perioden med en mindre informell intervju via e-post, som handlar om din läsdagbok. Deltagandet är helt över nätet, och du väljer själv de böcker du vill läsa.

Vi som behöver din hjälp är två studenter som läser Biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås. Dina uppgifter och dina svar kommer att behandlas så att inga obehöriga får tillgång till dem, och i den färdiga uppsatsen kommer du självklart att vara anonym. Vill du ta tillfället i akt och bli mer medveten om din egen läsning? Tveka inte att anmäla ditt intresse!

För mer information om studien, kontakta oss på mailadress:
magisteruppsats2009@hotmail.com
Hälsningar Ingrid Lycksén och Jeanette Sandström
Högskolan Borås Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap
Handledare: Kersti Nilsson